1. Zorg en welzijn

Bekijk financiën

Wat willen we bereiken?

Sinds de decentralisatie jeugdzorg en Wmo in 2015 zijn we als gemeente samen met onze partners volop in ontwikkeling om het nieuwe zorg- en welzijn landschap in te richten. Dit is een traject van meerdere jaren, waar we nu nog middenin zitten. De basis is ingericht. Nu is het tijd voor verdere detaillering in de werkwijze om de integrale aanpak te versterken. We zien dat steeds meer aspecten in beeld komen: zorg, welzijn, participatie, ontmoeten, acceptatie, integratie, werk, wonen, veiligheid.