Kracht van de samenleving

Wat willen we bereiken?

We bevorderen een sterke en leefbare samenleving . Als gemeente hebben we hier een belangrijke rol in maar minstens zo belangrijk is de rol van onze inwoners en organisaties. Onze gemeente maken we samen, voor en met elkaar. We willen een gemeente zijn die maatschappelijk effect voorop stelt. We zetten de bedoeling centraal, niet het systeem. We stimuleren onze inwoners zoveel mogelijk zelf te doen, zelf (mede)verantwoordelijk te zijn. We nodigen mensen actief uit om zoveel mogelijk zelf te doen en daar waar dit moeilijk gaat ondersteunen we. Uitval en uitsluiting willen we voorkomen. Dit zijn dan ook onderwerpen waar we als gemeente zeer betrokken bij blijven.