2. Werk, inkomen en onderwijs

Bekijk financiën

Wat willen we bereiken?

Iedereen doet mee naar vermogen. We streven ernaar om iedereen zoveel mogelijk te laten participeren. In werk, op school en breder in de samenleving. Het doel is dat inwoners zelfredzaam zijn. Goed onderwijs waarbij Ossenaren zich kunnen ontwikkelen draagt hieraan bij. Inwoners die niet of minder zelfredzaam zijn ondersteunen we. Onze opdracht is om de kwetsbare inwoner op de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk, primair in regulier werk. Daarbij is het van belang dat het onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt en dat uitval in het onderwijs zoveel mogelijk wordt voorkomen.