3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

Bekijk financiën

Wat willen we bereiken?

We willen dat Oss een fijne gemeente is om in te wonen, te werken en te recreëren. Om dat mogelijk te maken hebben we voorzieningen nodig waar de inwoners behoefte aan hebben. Mensen vormen met elkaar gemeenschappen in buurten, wijken en kernen, verenigingen, sportclubs, scholen, kerken en moskeeën et cetera. Immers, juist in het contact met anderen krijgt het individu betekenis, om kennen en gekend te worden. In Oss hebben we vele gemeenschappen op het gebied van kunst en cultuur, de sport of andere sociaal culturele activiteiten. Inwoners nemen hier waar mogelijk zelf initiatieven voor en organiseren dit zelf. Als gemeente stimuleren en ondersteunen we dit. Verenigingen en vrijwilligers zijn belangrijke voorwaarden om ontmoeten, sporten en cultuur mogelijk te maken. Actieve deelname aan de gemeenschap waar je deel van uitmaakt versterkt de leefbaarheid in de wijken en kernen. Samen met inwoners werken we aan goede en betaalbare voorzieningen voor cultuur, sport, gezondheid, bewegen en ontmoeten. Met voorzieningen bedoelen we de gebouwen, de sportparken, maar ook de activiteiten van instellingen en verenigingen en de netwerken van mensen hiertussen.