4. Veiligheid

Bekijk financiën

Wat willen we bereiken?

Vanuit programma veiligheid werken we aan zo veilig mogelijke wijken en dorpen in Oss. Veiligheid is ván iedereen en vóór iedereen. Het op peil houden van de veiligheid en veiligheidsbeleving moeten we samen met de Osse inwoners doen. Iedereen heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. We richten onze inzet op de zaken die we als gemeente kunnen beïnvloeden.Als er veiligheidsincidenten zijn dan lossen we die zo goed als mogelijk op. De hardnekkige problemen woninginbraak, jeugdoverlast, ondermijnende criminaliteit en fietsendiefstal pakken we integraal samen met onze partners aan. Daarbij is een goede verbinding met het sociaal domein belangrijk.