6. Duurzaamheid, milieu en natuur

Bekijk financiën

Wat willen we bereiken?

We hebben de ambitie om zo duurzaam mogelijk te zijn met uiteindelijk een plaats in de top 3 van meest duurzame Brabantse gemeenten. Een duurzaam Oss voorziet in de behoeften van vandaag zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. We zoeken de balans tussen nu en de toekomst, en tussen mens (people), natuur (planet) en economie (profit). In dit programma staat de duurzaamheidspijler planet centraal. Binnen planet hebben we drie thema's: energie, afval en grondstoffen, natuur en klimaat (duurzaamheidscirkel Oss).We hebben de opgave waar we voor staan in beeld gebracht. Die blijkt veel groter dan we dachten. Die ambities kunnen we alleen waarmaken als iedereen binnen onze gemeente zijn rol daarin pakt: inwoners, bedrijven en verenigingen. Voorlichting aan inwoners en bedrijfsleven en educatie aan onze jeugd zijn belangrijk om duurzaamheid van ons allemaal te maken en met elkaar resultaat te boeken. In onze eigen activiteiten als gemeente willen we het goede voorbeeld geven.