Financiën programma's in één oogopslag

Financiën programma's in één oogopslag

In de volgende figuur laten we zien hoe onze uitgaven in 2018 over de programma's verdeeld zijn (bedragen x € 1.000).

Totale lasten

295.836

100 %